Apakah tempoh perlindungan bagi Perlindungan PA Percuma ini?