Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya memperbaharui cukai jalan jika saya dimasukkan ke dalam senarai hitam?