Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya membeli SafeTrip untuk orang lain?