Touchngo Logo TNGD Logo

Terdapat satu pengecualian tentang "Keadaan Sedia Ada" dalam Helaian Pendedahan Produk. Apakah maksudnya?