Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang anda maksudkan dengan pembayaran tunai sehingga RM 22,000 untuk perlindungan Covid-19?