Touchngo Logo TNGD Logo

[Pengurusan TNG RFID Tag] Bagaimanakah cara mendapatkan penggantian Tag RFID TNG?