Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah takrifan "pelajar sepenuh masa yang layak yang berdaftar dengan Kementerian Pengajian Tinggi ("KPT")?