Touchngo Logo TNGD Logo

Saya adalah pelajar sepenuh masa yang mendaftar di IPTA/IPTS tetapi tuntutan saya telah ditolak. Kenapa? Bagaimanakah saya boleh menyelesaikan perkara ini dan mendapatkan kelulusan tuntutan saya?