Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya menuntut kredit ePemula RM150 daripada lebih daripada satu eDompet?