Touchngo Logo TNGD Logo

Saya merupakan peruncit luar talian yang tidak mempunyai fasiliti pembayaran e-dompet. Bolehkah penerima ePemula berbelanja di premis saya?