Touchngo Logo TNGD Logo

Bilakah program ini akan bermula dan bilakah ia akan berakhir? Adakah kredit ePemula dan insentif e- tunai mempunyai tarikh luput?