Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang boleh saya lakukan jikalau saya mempunyai jumlah kad melebihi had 5 yang ditetapkan dan tidak boleh memautkan kad Touch ‘n Go (TNG) yang dinaik taraf pada Touch 'n Go eWallet?