Touchngo Logo TNGD Logo

Kenapa saya tidak boleh pilih Mainland China "Cross Border Payment Service"?