Touchngo Logo TNGD Logo

Untuk apa saya boleh menggunakan Baki eWallet Boleh Dihantar/Baki eWallet Tidak Boleh Dihantar?