Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah kuota tambah nilai kad kredit ke Baki Boleh Dihantar, dan apakah perbezaannya dengan sistem tahap eDompet?