Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah terdapat potongan dalam akaun eWallet saya?