Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya akan menerima sebarang peringatan untuk ansuran pinjaman saya?