Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapa status pinjaman saya "Diluluskan" tetapi saya belum menerima pinjaman sama ada dalam akaun semasa atau akaun simpanan CIMB/CIMB Islamic atau TNG eWallet saya?