Touchngo Logo TNGD Logo

Jumlah pinjaman yang diluluskan adalah lebih rendah daripada yang saya pohon, bolehkah saya menolak tawaran pinjaman?