Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya perlu menandatangani surat tawaran?