Touchngo Logo TNGD Logo

Saya tersilap memasukkan pendapatan yang diisytiharkan, bolehkah saya mengubahnya?