Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah menyerahkan dokumen pendapatan saya sebelum ini, mengapa saya perlu menyerahkannya semula?