Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya perlu menyerahkan sebarang dokumen untuk memohon pinjaman?