Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah kelayakan saya untuk permohonan pinjaman kurang daripada jumlah pinjaman maksimum RM20,000*?