Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimanakah cara untuk memohon pinjaman di GOpinjam (CIMB e-Zi Tunai)?