Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya membuat lebih daripada satu permohonan dengan GOpinjam (CIMB e-Zi Tunai)?