Touchngo Logo TNGD Logo

Saya menghadapi isu semasa melakukan proses tambah nilai, apakah yang boleh saya lakukan?