Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya meminta pertukaran/lanjutan jika saya terlupa untuk menebus PIN Tambah Nilai selepas tempoh luput?