Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang akan berlaku jika saya menebus lebih daripada 1 syarikat insurans / pengendali takaful?