Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya masih layak untuk menerima PIN Tambah Nilai jika saya membatalkan polisi dalam tempoh bertenang 15 hari, dan seterusnya menebus PTV dengan syarikat insurans / pengendali takaful lain yang terdapat di Aplikasi Touch 'n Go eWallet?