Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah Pengguna akan dimaklumkan sekiranya amaun Ganjaran maksimum untuk keseluruhan kempen ini telahpun tercapai?