Touchngo Logo TNGD Logo

Dalam tempoh Kempen ini, adakah saya masih akan menerima Kadar Pulangan Harian saya?