Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapa ganjaran yang saya terima berbeza daripada yang dijangkakan?