Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah amaun Ganjaran maksimum untuk keseluruhan Kempen ini?