Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah akan terjadi jika baki akaun GO+ saya telah mencapai had maksimum RM9,500?