Touchngo Logo TNGD Logo

Pada masa ini saya mempunyai insurans kesihatan peribadi yang mempunyai liputan yang lebih luas untuk Covid-19. Boleh saya menuntut dari kedua WalletSafe dan polisi lain?