Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang perlu saya lakukan sekiranya terdapat perubahan pada maklumat peribadi saya?