Touchngo Logo TNGD Logo

Insurans ini merangkumi individu sehingga usia 70 tahun. Apakah yang akan berlaku jika orang itu mencapai usia 71 tahun dalam tempoh perlindungan? Adakah liputan akan dihentikan dengan segera?