Touchngo Logo TNGD Logo

Bilakah perlindungan WalletSafe saya akan bermula, sekiranya saya membelinya hari ini?