Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah membeli Allianz eWallet Shield sebelum ini dan polisi saya masih aktif. Walau bagaimanapun, ia akan luput dalam masa 2 bulan. Masih bolehkah saya membeli WalletSafe oleh AIA ini?