Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah polisi ini merangkumi perlindungan di seluruh dunia?