Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang dimaksudkan dengan perlindungan sehingga RM25,000 untuk transaksi tidak sah dalam akaun Touch ‘n Go eWallet saya?