Touchngo Logo TNGD Logo

Terdapat pengecualian mengenai "Pre-Existing Conditions" di Lembaran Pendedahan Produk. Apakah maksud ini?