Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah saya tidak boleh menghantar keluar melalui DuitNow Transfer dari Touch ’n Go eWallet saya?