Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah menaik taraf ke taraf Premium, bolehkan saya membuat pindahan/pembayaran sehingga RM20,000 dalam satu transaksi?