Berapa lama masa yang diambil untuk mengaktifkan perkhidmatan RFID Fuelling?