Touchngo Logo TNGD Logo

[GO+] Bagaimanakah saya boleh melakukan pengeluaran wang daripada GO+?