Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimana untuk menukar paparan baki di muka hadapan aplikasi?