Adakah saya perlu menghidupkan GPS untuk menggunakan RFID Fuelling?