Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya perlu mengimbas MySejahtera jika saya menggunakan RFID Fuelling?